• Kad mūsų vaikai čia jaustųsi saugūs... (© Nuotraukos autorė - Kastė Mašidlauskaitė)

  • Kad jaukumą čia kurtume patys... (© Nuotraukos autorė - Kastė Mašidlauskaitė)

  • Kad puoselėtume tai, ką turime... (© Nuotraukos autorius - Ojaras Mašidlauskas)

  • Kad būtume vieningi... (© Nuotraukos autorė - Vaida Markevičiūtė)

  • Kad didžiuotumės, jog gyvename būtent čia... (© Nuotraukos autorius - Vaidotas Motiejūnas)

2017 m. rugpjūčio 14 d.

Trakų Vokės sporto klubo „Lotosas“ sportininkai, Trakų Vokės gimnazijos mokiniai Milda Kopytovaitė ir Aleksandras Kapanadzė kartu su trenerius Andrėjumi Zemitan dalyvavo Tailande vykusiame jaunimo pasaulio Muaythai čempionate. Jiems buvo didelė garbė atstovauti Lietuvą, po to savo klubą ir tik tada savo vardą. Jie tikrai dar grįš ir tikrai nugalės. Daugiau informacijos ČIA...

2017 m. rugpjūčio 03 d.

MES – TVIRTA BENDRUOMENĖ, O PRAMONĖS ZONOMS ŠALIA MŪSŲ – NE!

Šių metų rugpjūčio 3 dieną, ketvirtadienį, 19.00 val. Trakų Vokės bendruomenės namuose įvyko visuotinis esamų ir būsimų Trakų Vokės ir kaimyninių bendruomenių narių susirinkimas dėl gyventojų nepasitenkinimo planuojamu tvirtinti Vilniaus m. savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir jų socialinių bei ekonominių sąlygų bloginimo, besiplečiančioje gražioje gyvenvietėje leidžiant kurti pramonės zoną. Daugiau nei pusantro šimto susirinkusiųjų vos tilpo į salę. Tarp susirinkusiųjų buvo ir šeimų su mažais vaikais ar mokyklinukais, ir senjorų, su situacija vietoje susipažinti panoro ir atvyko net kelios Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narės, kaimyninio Lentvario bendruomenės atstovai. Susirinkimo pirmininkas, Trakų Vokės bendruomenės „Versmė“ pirmininkas Marius Ablačinskas supažindino susirinkusiuosius su esama situacija, jį papildė Trakų Vokės bendruomenės senbuviai, jau beveik dešimtmetį kovojantys su valdininkais dėl Trakų Vokės ateities ir gyventojų teisės gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje, išsakė savo nuomonę ir Trakų Vokės naujakuriai, situaciją trumpai pristatė lentvariškiai, buvo išklausytos Tarybos narės, joms ir labiau su Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija susipažinusiems bendruomenės atstovams teko atsakyti ir į gyventojų klausimus. Pagrindinis susirinkimo klausimas buvo Kreipimasis į Vilniaus miesto savivaldybės merą ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narius „Dėl nepritarimo gyventojų socialinių ir ekonominių sąlygų bloginimui, numatomam Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane“, kuriam susirinkusieji vienbalsiai pritarė. Kreipimesi daug datų, faktų, argumentų ir reikalavimų, tačiau esminis iš jų – atsisakyti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijoje numatytų ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane planuojamų įtvirtinti pramonės zonų: prioritetinės taršesnės gamybos Lentvario pramonės zonos ir pramonės zonos Dobrovolės k. – tarp Leipalingio g., Senojo Gardino pl. ir J. Tiškevičiaus g. 

Visus, kurie Trakų Vokę ir jos apylinkes norite matyti žalias, išsaugojusias savo kultūrinį paveldą, pilnas gyvybės visomis prasmėmis, patogias gyventi ir auginti vaikus, taip pat kviečiame pasirašyti šį Kreipimąsi.

Parašų rinkimo lapus (kartu su Kreipimosi tekstu) galite rasti ir pasirašyti galite Panerių seniūnijoje, Trakų Vokės pašte, Trakų Vokės darželyje, parduotuvėje (vokėnų vadinamoje „Marijono“), Trakų Vokės koplyčioje. Pasirašo kiekvienas asmeniškai už save!!! Parašai renkami iki rugpjūčio 10 d., bet, esant poreikiui, laikas gali būti pratęstas iki 14 d. Iniciatyvius bendruomenės narius kviečiame rinkti parašus savo gatvėse. Parašų rinkimo lapus galite gauti Panerių seniūnijoje arba Trakų Vokės pašte, o užpildytus grąžinti į Panerių seniūniją arba Trakų Vokės koplyčią.

2017 m. liepos 11 d.

Nemažas būrys bendruomenės atstovų liepos 11 d. atvyko į Vilniaus miesto savivaldybę, kad dar kartą išsakytų savo poziciją dėl rengiamos Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano koncepcijos. Vienas iš esminių gyventojus suvienijusių klausimų - koncepcijoje numatyta Lentvario taršesnės gamybos pramonės zona. Ir nors dialogas, kurio buvo tikėtasi, neįvyko, tačiau įsitikinome, kad mūsų bendruomenė nori ir gali susitelkti bendram tikslui. Apie mus rašo ir spauda...

2017 m. balandžio 7-9 d.

Ir vėl mūsų Trakų Vokės sporto klubo „Lotosas“ sportininkai pasipuošė medaliais. Ir vėl Estijoje Lietuvos vėliava kilo, musiškiams stovint ant garbingiausios pakylos. Daugiau informacijos ČIA...

 

Daugiau žinių ieškokite ARCHYVE...

 

Real time web analytics, Heat map tracking

Mūsų rėmėjai:

Mūsų draugai:

Savivaldybė     

Gyventojų forumas Facebook'e: